داروهای معالج بیماریهای دهان ، حلق ، لثه و دندانها

مقالاتداروهای معالج بیماریهای دهان ، حلق ، لثه و دندانها

نسخه های مرکب نسخه شماره ۱- دارو جهت رویانیدن ( ترمیم ) لثه
دم الاخوین ( خون سیاوش )                   یک قسمت
گزمازوج                                              یک قسمت
میوه سرو                                            یک قسمت
کندر                                                  یک قسمت
اقاقیا                                                  یک قسمت
گل سرخ                                            یک قسمت
گلنار                                               سه قسمت
طرز تهیه و روش استعمال :
داروها را کوبیده و الک کرده و در وقت خواب لثه و دندانها را با آن بوسیله مسواک خوب مالش دهید .
توجه : این فراآورده علاوه بر این جهت رویانیدن گوشت بن دندان و رفع بدبویی دهان ینز توصیه می شود.
 
نسخه شماره ۲- داروی ضد درد دندان و لثه
سعد کوفی                یک قسمت
گل سرخ                   یک قسمت
میوه مورد                یک قسمت
گلنار                       یک قسمت
سماق                    سه قسمت
طرز تهیه و روش استعمال :
داروها را کوبیده و الک کرده و در وقت خواب لثه و دندانها را با آن بوسیله مسواک خوب مالش دهید .
توجه : علاوه بر این موافق اکثر  مزاجها بوده و در تسکین درد و رفع خونریزی دهان و لثه و رویانیدن گوشت لثه و زخمهای دهان نیز مفید می باشد .
 
نسخه شماره ۳- داروی جهت محکم کردن دندان
هلیله زرد               یک قسمت
بلیله                     یک قسمت
آمله                     یک قسمت
گل سرخ               یک قسمت
اقاقیا                  سه قسمت
گلنار                   یک قسمت
عاقر قرحا             یک قسمت
طرز تهیه و روش استعمال :
داروها را کوبیده و الک کرده و در وقت خواب لثه و دندانها را با آن بوسیله مسواک خوب مالش دهید .
توجه : این فراآورده علاوه بر این جهت محکم کردن دندانها و جلوگیری از خونریبی لثه و خوشبو کردن دهان نیز توصیه شده است .
 
نسخه شماره ۴-دارو جهت جوش زدن دهان ( برفک و غیره )
فلوس                یک قسمت
تخم گشنیز          یک قسمت
طرز تهیه و روش استعمال :
داروها را کوبیده و الک کرده و در یک لیوان آب جوش به مدت ۵ دقیقه بجوشانید سپس آنرا صاف کرده بصورت مزمزه و چرخانیدن در داخل دهان غرغره نمائید .
 
نسخه شماره ۵- دارو برای رفع جوش دهان
انجیر خشک                یک قسمت
سیب                         یک قسمت
اکلیل الملک                یک قسمت
بابونه                         یک قسمت
آب                          مقدار کافی
طرز تهیه و روش استعمال :
داروها را در آب جوشانیده بصورت مزمزه ( چرخانیدن  در داخل دهان ) مصرف کنید .
 
نسخه شماره ۶-دارو جهت محکم کردن دندانها
سنبل الطیب                   یک قسمت
میوه سرو                     یک قسمت
عاقرقرحا                       یک قسمت
مازوج                         یک قسمت
آب                           مقدار کافی
طرز تهیه و روش استعمال :
داروها را در آب جوشانیده بصورت مزمزه  مصرف کنید .
 
نسخه شماره ۷- دارو جهت تسکین درد دندانها
خریق سفید             یک قسمت
عاقرقرحا                  یک قسمت
نعناع                      یک قسمت
آب                         مقدار کافی
طرز تهیه و روش استعمال :
داروها را در آب جوشانیده  صاف کرده و بصورت نیم گرم مزمزه  مصرف کنید .
 
نسخه شماره ۸- دارو جهت تسکین در د دندان
عاقر قرحا              یک قسمت
برگ نعناع              یک قسمت
گلنار                   یک قسمت
سرکه                 مقدار کافی
طرز تهیه و روش استعمال :
داروها را در سرکه جوشانیده و سپس حاصل را صاف و  مزمزه  مصرف کنید .
 
نسخه شماره ۹- دراو جهت رفع درد دهان و التهابات گلو
گلنار                         یک قسمت
غنچه گل سرخ           یک قسمت
برگ مریم گلی          یک قسمت
عصاره شیرین بیان     یک قسمت
آب                         مقدار کافی
طرز تهیه و روش استعمال :
داروها را ( بجز عصاره ریشه شیرین بیان ) با هم رد آب جوشانیده و صاف کنید . سپس عصاره شیرین بیان را در جوشانده صاف شده حل کرده و حاصل را بصورت غرغره استعمال کنید .
نسخه های تک دارویی نسخه شماره ۱ –  دارو  جهت دندان درد                        دارو : تخم گشنیز ( Coriandrum sativum)
مقدار مصرف :۰/۵ تا ۱  گرم
طرز تهیه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه شماره ۲ –  دارو جهت درمان جوشهای دهان ( آفت ) و آماس مخاط دهان
دارو : توت سیاه  ( Morus nigra )
روش و مقدار مصرف : شیره توت سیاه را یا بصورت خشک شده یا تازه شیره آنرا روزی چند مرتبه در دهان برای مدت چند دقیقه نگاه دارید .
نسخه شماره ۳ –  دارو جهت درمان جوشهای دهان ( آفت )            دارو : برگ گردو  ( Juglance regia )
روش و مقدار مصرف : پنج گرم برگ گردو را در یک فنجان آبجوش ریخته ، مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده و روزی ۳ بار دهان را با آن بشوئید .
نسخه شماره ۴ –  دارو جهت رفع بوی بد دهان              دارو : ریشه و ریزم زنجفیل  ( Zingiber officinalis)
مقدار مصرف :۳  تا ۵  گرم
طرز تهیه و استعمال  :  مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار دهان را با آن بشوئید .
نسخه شماره ۵ –  دارو جهت رفع بوی بد دهان                      دارو : برگ بادرنجبویه   ( Melissa officinalis)
طرز تهیه و استعمال  :  مقدار ده گرم برگ بادرنجبویه را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روزی سه بار دهان را با آن بشوئید .
نسخه شماره ۶ – دارو جهت خونریزی لثه و تقویت لثه                  دارو : برگ زیتون  ( Olea europea)
طرز تهیه و استعمال  :  مقدار ده گرم برگ زیتون را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روزی سه بار دهان را با آن بشوئید . علاوه بر این از روغن زیتون روزی چند بار بصورت مالش در دهان استفاده کنید .
نسخه شماره ۷ – دارو جهت درمان آبسه دندان                        دارو : سیر ( Allium sativum)
طرز تهیه و استعمال  :   کمی سیر پخته را با شیر مخلوط موده و بصورت خمیر درآورید و روزی ۲ تا ۳ مرتبه بر محل آبسه قرار دهید .
نسخه شماره ۸ – دارو جهت رفع بوی بد دهان             دارو :  گل بابونه اصلی  ( Matricaria  chamomilla )
مقدار مصرف :۲  تا ۴  گرم
طرز تهیه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار دهان را با آن شستشو دهید .
نسخه شماره ۹ – دارو جهت پیشگیری از پیشرفت پوسیدگی دندان      دارو :  فلفل سیاه  ( Black piper)
روش مصرف : کمی از پودر فلفل را به محل پوسیدگی دندانها بمالید .
 

فرستادن پیام ...
تماس با کارشناسان فروش از طریق واتساپ
با سلام، به پشتیبانی شرکت عطارد سبز خوش آمدید، در حال حاضر با کارشناسان ما در ارتباط هستید ... در صورت تمایل پیام بفرستید.