نسخه گیاهی ذات الریه و سرماخوردگی

مقالاتنسخه گیاهی ذات الریه و سرماخوردگی

ذات الریه و برونشیت و سرما خوردگی
چنانچه سرفه در شبها شدت داشت و روزها ملایم تر بود به یکی از نسخه های زیر عمل کنند :
نسخه اول : سعلب نرم را صبح ناشتا با شیر گاو که کاملا جوشیده شده مخلوط نموده و میل نمایند این عمل تا ۵ روز صبح ناشتا تکرار شود.
نسخه دوم : تخم مرو ، تخم بالنگو، بارهنگ ، قدومه ، تخم ریحان از هر کدام یک مثقال مخلوط نموده بجوشانند که لعاب آن زیاد می شود با دانه ها و آب آن میل نمایند.
نسخه سوم : پوست کوکنار (خشخاش) و گل بنفشه و عناب و شکر تغار از هر کدام به مقدار مساوی بجوشانند و صاف نموده آب آنرا در ۲۴ ساعت ، ساعتی یک قاشق میل کنند.
نسخه چهارم :‌ همه شب تا یک هفته در موقع خواب بقدر ۶ نخود خولان کمی میل کنند.
نسخه پنجم : شقاقل و نبات را نرم سائیده ، قائوت نموده میل کنند.
نسخه ششم : گل بنفشه و گل پنیرک و زوفا از هر کدام ۲ مثقال جوشانیده‌، صاف نموده و مقدار ۶ گرم مثقال ترنجبین در آب آن شیره کشیده میل نمایند.
نسخه هفتم‌:‌انجدان رومی و نبات سائیده میل نمایند.
نسخه هشتم :‌گل کدو ،‌گل بنفشه ، بادرنجبویه، پر سیاوش، به دانه ، سپستان از هر کدام یک مثقال دم کرده آب آنرا تا ۳ روز ، روزی ۶ قاشق غذاخوری میل کنند.
نسخه نهم : ریشه اصل سوس را با گل کدو و پر سیاوش و گل زوفا دم کرده میل کنند. از هر کدام به مقدار مساوی و این عمل در سه روز ، روزی ۳ مرتبه میل نمایند.
نسخه دهم :‌ برگ کدو و گل کدو و تخم کدو را جوشانیده صاف نموده میل نمایند.
نسخه یازدهم : ریشه اصل سوس ، سپستان ، به دانه ،‌ تخم مرو، به مقدار مساوی جوشانده صاف نموده صبح ناشتا تا ۷ روز میل نمایند بسیار نتیجه بخش است.
نسخه دوازدهم : سپستان (لیخن) را در زیر زبان خود داشته و لعاب آن فرو دهد که سینه نرم شود.

فرستادن پیام ...
تماس با کارشناسان فروش از طریق واتساپ
با سلام، به پشتیبانی شرکت عطارد سبز خوش آمدید، در حال حاضر با کارشناسان ما در ارتباط هستید ... در صورت تمایل پیام بفرستید.