دانه هاى ریز یا نسبتا درشتى مى باشند که گاهى با ترشحاتى که شکل پنیر است همراه بوده که با فشار از آنها خارج مى گردد از این رویه آنها بثورات لبنیه یا پنیرى گویند، این دانه ها در اوایل سنین بلوغ پیدا شده که مدتى مزاحم بیمار است ، دانه ها مزبور در سینه – پشت و صورت ظاهر مى گردد باید توجه داشت که اگر زیاد تحت فشار قرار گیرد جاى آنها روى پوست باقى مى ماند لذا نبایستى آنها را دستمالى کرد.

درمان :

پاکسازى بدن به وسیله ایارج فیقرا و غیره کنند و بعد از پاکسازى صورت را با داروهاى تمیز کننده و جلادهنده مثل آرد گرسنه ، آردباقلا، پوست تخم مرغ ، بشویند اگر بهبودى حاصل نشد.

خربق سفید ۵ گرم
ریشه ایرسا ۲۰ گرم
نرم کوبیده در سرکه حل کرده یا تخم کتان ۱۰ گرم سیاهدانه ۵ گرم گل سرخ ۱۰ گرم نرم کوبیده در سه استکان سرکه حل کرده به صورت بمالند اگر قویتر خواهند از نسخه زیر استفاده شود.

نسخه :

سیاهدانه ۱۰ گرم نرم کوبیده در ۲۵ گرم خاکستر چوب مو مخلوط کرده در ۲ استکان سرکه حل کرده روزى سه مرتبه بمالند و براى شستن صورت از جوشانده سبوس گندم یا برنج استفاده نمایند.

یا تخم کتان ۲۰ گرم ، سیاهدانه ۲۰ گرم نرم کوبیده در یک استکان سرکه حل کرده بمالند یا خاکستر مو و سرکه بمالند. شستشو با آویشن ، مریم گلى و کندر مفید است .

نسخه :

یک عدد ترب بزرگ (ترب سیاه ) را انتخاب کرده درون آن را خالى نموده پر از آرد عدس و برنج کرده سه روز نگهداشته سپس آردها را خارج کرده در سایه بخشکانند روزانه مقدارى از آنها را با آب خمیر کرده به محل بثورات لبنیه بمالند یا ساده تر آب ترب را با آرد برنج و آرد عدس مخلوط کرده به صورت بمالند.

نسخه :

مغز پنبه دانه ۲۵ گرم ، مروارید یک عدد، خوب هر دو را نرم کوبیده با آب حل کرده شب بمالند صبح بشویند یا به مدت سه روز صندل را در آب اسپرزه سائیده بمالند یا آرد عدس ، آرد نخود ۲۵ گرم ، نشاسته ۱۵ گرم ، آنزورت ۱۰ گرم ، مصطکى ۵ گرم ، بوره ارمنى ۵ گرم یا اینکه همه را برابر انتخاب کرده نرم سائیده مقدارى از آن را حل کرده شب بمالند صبح با آب گرم بشویند.

نسخه :

اشنان را سوزانده تا قلیا به دست آید سپس بمالند یا مازو، تخم شاهى ، و زاج از هر کدام به نسبت مساوى کوبیده در زهره گاو ریخته بمالند یا آنزروت ، اشنان ، مردار سنگ و براده مس و صدف سوخته را کوبیده با سرکه بمالند یا سیاهدانه را نرم کوبیده در سرکه حل کرده شب بمالند صبح با آب سبوس بشویند.

غرور صورت ، سینه و پشت (فرنکلوز)

این دانه هاى مزاحم که در دختران و پسران جوان دیده مى شود، و مزاحم روح و جسم آنها مى گردد را نباید دستکارى کرد، زیرا خیلى زود چرکین شده و پس از بهبودى ، جاى آنها مى ماند، هر کدام که تحت فشار قرار گیرند جایشان باقى خواهد ماند، براى مبارزه با آنها رعایت رژیم غذائى لازم است . مصرف غذاهاى خنک و رقیق و ساده بهترین دارو و درمان است.

داروهاى خشک کننده غرورها یا کورکها
آب آویشن با مریم گلى یا خطمى یا سبوس صورت را بشویند. این فرمول براى کسانى مفید است که صورتشان چرب باشد لاکن اگر صورت خشک باشد بجاى آب لیمو و سرکه از شیر استفاده نمایند و براى اینکه خراب نشود روزانه یک قاشق مرباخورى در نصف استکان شیر حل کرده بمالند. پس از تمام شدن دوباره تهیه نمایند.

نسخه :
موم ۵ گرم
گل سرخ ۱۰ گرم
وسمه ۵ گرم
روغن زیتون ۱ استکان
همه را مخلوط کرده در روغن بریزند و به محل بمالند.

اگر سطح بدن پر از غرور یا فرونکلوز باشد و باعث مزاحمت شدید بیمار گردد، داروهاى زیر را جوشانده میل نمایند و بدن را با آب ترشک و جوشانده چوب گز یا میوه کاج بشویند و مورد و آرد نخود و جو در حمام به بدن بگیرند و پس از نیم ساعت یا بیشتر بشویند.

اگر جاى غرورها به علت دستکارى مانده باشد مى توان روزانه با مالیدن داروهاى زیر به بهبودى آن کمک کرد.

نسخه :
مردار سنگ ۵ گرم نرم سائیده در یک لیوان گلاب حل کرده مرتبا بمالند.
نسخه دیگر
آردجو، آرد باقلا، ریشه نى قسط، تخم خربزه از هر کدام به مقدار کافى نرم کوبیده با آب خمیر کرده شب به صورت بمالند و صبح با آب مریم گلى بشویند یا:
سفیداب ۱۰ گرم ، مردار سنگ ۱۰ گرم ، در یک استکان سرکه حل کرده بمالند.

براى صورت هاى چرب

دارویهاى مؤثر را روزانه جوشانده و کوشش نمایند تا هر چه ممکن است از غذاهاى چرب پرهیز کنند و یا با غذاها ترشیجات مصرف نمایند و اگر صورت خیلى چرب است روزانه از شربت انار، شربت آب غوره ، شربت آب لیمو استفاده نمایند.

نسخه :
آویشن شیرازى برگ توت سفید یا مغزناخنک یا گل سرخ و یا مریم گلى ، نسخه یاد شده براى صورت چرب مفید است اگر صورت خشک باشد از این نسخه استفاده کنند.

نسخه :
بابونه شیرازى ۱۰ گرم
آرد جو ۲۵ گرم
سدر ۲۵ گرم
همه را نرم کوبیده در زرده تخم مرغ حل کرده صورت را بشویند.

فرستادن پیام ...
تماس با کارشناسان فروش از طریق واتساپ
با سلام، به پشتیبانی شرکت عطارد سبز خوش آمدید، در حال حاضر با کارشناسان ما در ارتباط هستید ... در صورت تمایل پیام بفرستید.